..::ده کده ی شعر(غسارک)::..

غسارک وشعر هایش

معرفی"مقام معظم ولایت فقیه"از زبانی کودکانه

یه رهبر داریم که ماهه اون عمامش سیاهه ------------------------ سیدعلی نام داره یه نفس آرام داره ---------------------- یه دست اون چون عباس آره همون که سقاست --------------------------- در راه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 18 بازدید
آبان 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
1 پست
حسن
2 پست
روضه
1 پست
بن
1 پست
قاسم
1 پست
علی
1 پست
جعفر
1 پست
مختاری
1 پست
صادقیان
1 پست
شعر
3 پست
دهکده
1 پست
قورزایی
1 پست
کودکانه
1 پست
رهبری
1 پست
معرفی
1 پست
مقام
1 پست
کودک
1 پست
بد
1 پست
غسارک
2 پست
نفت
1 پست
اشعار
1 پست
جوانی
1 پست
قدیمی
1 پست
مناجات
1 پست
امروز
1 پست