امروز یه روز...(شعر-مناجات)

یه غزل هرچندغلط غلوته من سرودم شاید جالب باشه!

امروزیه روز خوبه، خدای من تــشکر

        بازم مثه همیشه،بده به     من تـــــــــذکر

آخه حواس ندارم،میکنمت فراموش

          ولی دله من خوشه، تو میدهی تــــــــذکر

یه روز که بیکاربودم، رفتم پی حکمتت

         کردم باحواس جمع،به حکمتت  تفـــــــــکر

توگفته ی بندگان،دوری دوری از شیطان

        ماهم گفتیم ای به چشم،از شیطونا تــــنفر

از بس که خوبی خدا،مابندگان همیشه

        تو(ی)توبـــــه!بعد گناه ،همه داریم تبــــهر

این توبه ی بنده است،گرچه هزارمین است

        میدونم که میبخشی،با بنده بی تــــــکبر

یه عظمی بده خدا، که دیگه بعد توبه

       پرونده پاک بمونه،با شیوه ی تلــــــــــنگر

خدایا بین مون کن،مهربونی فراوون

      نکنه یه وقت که بگی،رفتی تویِ تـــخیل

                              التماس دعا!

/ 4 نظر / 17 بازدید
یواشکی

تو هم یواشکی بیا به من سر بزن!! به روزم

احمد

احسنت

نر گس

عالیبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

amely

it is very good